Casha

Privacy policy

Casha, kantoorhoudende te 1103 LX Amsterdam Zuidoost, Casha hecht groot belang aan de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt er daarom zorg voor dat alle informatie, inclusief persoonsgegevens waarover wij eventueel komen te beschikken, vertrouwelijk wordt behandeld.

Casha erkent haar  verantwoordelijkheid om verkregen persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Hiertoe worden de gegevens met verschillende technieken, waaronder encryptie, toegangscodes en firewalls beveiligd om ongeautoriseerde toegang tot en verwerking van deze gegevens te voorkomen.

De verkregen gegevens worden alleen doorgegeven aan derden als deze zich kan personifiëren als rechtmatige vertegenwoordiger van de klant of organisatie. Er zal altijd verificatie met de persoon in kwestie worden gelegd betreffende een dergelijke verstrekking van informatie. Bovendien worden verkregen gegevens in geen geval doorgegeven of verkocht.

Als u contact opneemt met Casha, worden er geen gegevens bewaard op de website.
Ook zijn er geen formulieren beschikbaar die ingevuld dienen te worden.
De website maakt eveneens geen gebruik van cookies.

Met enige regelmaat neemt Casha per e-mail contact op met haar klanten om controle uit te voeren op de bij Casha bekende persoons- en bedrijfsgegevens.

Als de klant tussentijds wil weten welke gegevens Casha over de klant heeft opgeslagen, kan men hiervoor schriftelijk contact opnemen met de eigenaar: Piet Karregat – piet.karregat@casha.nl.

Casha behoudt het recht deze privacyverklaring te allen tijden te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Wijzigingen worden op deze pagina bekendgemaakt via de datum van laatste wijziging. Wij raden dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Maatregelen bescherming persoonsgegevens:
Internetbeveiliging:
Virus- en firewallbeveiliging geschiedt door een dagelijkse check van de systemen door het gebruik van programma Norton 360 Premier.

Wachtwoordbeveiliging online:
Alle sites waar persoonlijke informatie wordt geregistreerd, zijn beveiligd met ‘sterke’ wachtwoorden.

Persoonlijke informatie op papier:
Persoonlijke informatie dat op papier is uitgeprint wordt beveiligd in een afgesloten archiefkast.
De sleutel hiervan wordt bewaard in een brandwerende kluis.

Backup:
De backup van alle systemen wordt op een dagelijkse basis gemaakt.
De externe harde schijf waar dit op gemaakt wordt, wordt bewaard in een brandwerende kluis.